Staňte sa súčasťou nášho príbehu a pomáhajte pomáhať spolu s nami.

Podporte a pomôžte tým, ktorí sú na pomoc bezprostredne odkázaní, predovšetkým na detí zo znevýhodnených rodín, mladých, ktorí vyrastali v znevýhodnených rodinách, alebo detských domovoch, seniorov a hendikepovaných. Doprajte im zmysluplne využiteľnú voľno-časovú pohybovú aktivitu na čerstvom vzduchu pre vytvorenie optimálneho predpokladu pre zdravý a duševný vývoj detí a vytvorenie pozitívneho postoju k pohybua k svojmu telu a zdravému životnému štýlu.

Podporiť nás môžete jednoducho. Zadajte vo svojom daňovom priznaní údaje Občianske združenie MADETO.

Údaje o prijímateľovi 2 %
Názov: Občianske združenie MADETO
IČO: 53958209
Právna forma: Občianske združenie
Sídlo: Nábrežná 4418/1, 8001 Prešov

Ako môžete asignovať 2 %?

Právnické osoby, Termín: do 31.3.2024

Právnické osoby môžu asignovať 2 % len v tom prípade, ak počas roka alebo najneskôr do termínu podania daňového priznania darovali pre neziskové organizácie sumu vo výške 0,5 % zaplatenej dane. V opačnom prípade môžu asignovať len 1,5 % zaplatenej dane.

Tlačivá na stiahnutie:

Neváhajte nás kontaktovať

Sídlo

Nábrežná 4418/1,
080 01 Prešov

Telefónne číslo:

Bankové spojenie:

SK37 1100 0000 0029 4111 3655